På den träningslokal som jag går till har de kommit fram till att man skall minska riskerna för skador genom att lägga in halkskydd i hela rummet var duscharna finns. Det är en sån där typ av halkskydd som man kan se på badhus, och halkskyddet är som ett nät av gummi där vattnet kan rinna mellan springorna och ner på golvet. Jag vet inte om någon blir klokare av denna beskrivning, men är man mer intresserad av halkskydd kan man alltid göra en sökning och se hur olika versioner av halkskydd ser ut i verkligheten. Jag tror det kan vara ett bra initiativ hur som helst. I och för sig, har jag inte sett någon halka innan, men risken är ju stor att det kan hända och det kan gå illa om man trillar på ett hårt golv.